Korzystamy z plików cookies w celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania Serwisu oraz jego dalszego rozwoju i promocji zgodnie z treścią Polityki Cookies. Uznajemy, że przeglądając stronę i korzystając z udostępnionych usług, wyrażasz na to zgodę.
Czy wiesz, że

1.

… „czarno-czerwony” zapiszemy z łącznikiem, ale już „jasnoczerwony” razem? Wynika to z zasady, że połączenia członów nierównorzędnych znaczeniowo piszemy łącznie.

 

2.

... poprawna odmiana słowa "cudzysłów" w bierniku to "cudzysłowie"? Łatwo skojarzyć to ze słowem "rów", które odmienia się tak samo.

 

3.

… nazwy ras zwierząt zapisujemy małymi literami np. owczarek niemiecki? Duże litery w nazwach ras pojawiają się tylko wtedy, gdy w skład nazwy rasy wchodzi nazwa własna, np. nazwa geograficzna, por. owczarek z Majorki, owczarek z Bergamo, lub nazwa osobowa, por. pies świętego Bernarda, gryfon Korthalsa, gończy Hamiltona.

 

4.

… słowa „oba i obydwa”, a także „obie i obydwie” są synonimami i możemy je stosować wymiennie?

 

5.

… przecinek stawiamy po wyrazach, które oznaczają krzyk, np. ach, halo, hej, o, oj?

 

6.

… skrócone nazwy zakonów piszemy małą literą (np. zakon paulinów). Inaczej jest w przypadku nazw pełnych, np. Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika.

 

7.

… chcąc wskazać na niewielką liczbę np. grzybów ukrytych w lesie, skorzystamy z trzech wyrazów „tu i ówdzie”, ale już w przypadku „gdzieniegdzie” będzie to zapis łączny?

 

8.

… określając zdarzenie, które zdarzyło się nagle, użyjemy łącznej pisowni słowa „znienacka”? Co ciekawe, dawniej „z nienacka” pisane rozłącznie oznaczało coś, co zdarzyło się powoli i nie od razu.

 

9.

… sformułowanie „piszemy z wielkiej litery” to rusycyzm. Prawidłowa forma to: „pisze się wielką literą”.

 

10.

... zawsze stawiamy przecinek przed imiesłowem zakończonym na "ący", "łszy" oraz "wszy”? Wyjątek stanowi wyraz "wyjąwszy" w znaczeniu "oprócz", a także sytuacja, kiedy imiesłów poprzedza spójnik lub zaimek względny. Niepostawienie przecinka podkreśli wtedy ciągłość.

 

11.

… nie piszemy z łącznikiem nazw miejscowych, w których pierwszym członem są wyrazy: Kolonia, Osada, Osiedle, np. Kolonia Karczmy, Osada Konin, Osiedle Wilga?

 

12.

… nazwę kierunku studiów „socjologia” zapiszemy małą literą, ale równobrzmiąca nazwa jednostki organizacyjnej szkoły to już „Socjologia”?

 

13.

… poprawną formą jest „nowo otwarty sklep”, a nie „nowootwarty sklep”, ponieważ w wyrażeniach, których pierwszy człon jest przysłówkiem, a drugi imiesłowem odmiennym, obowiązuje zasada pisowni rozłącznej?

 

14.

… nazwy aktów dziejowych lub wydarzeń historycznych piszemy małą literą, np. powstanie warszawskie, rewolucja francuska, pomarańczowa rewolucja.

 

15.

…skrótowce literowe i głoskowe piszemy w całości wielkimi literami np. GOPR (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe), PKB (produkt krajowy brutto) lub MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej)?

 

16.

…skróty, które składają się z pierwszej i ostatniej litery wyrazu, piszemy bez kropki np. wg, nr, mgr, dr?

 

17.

…Ziemia napiszemy wielką literą tylko wtedy, kiedy będzie nam chodziło o termin astronomiczny? Określając „teren”, „grunt” lub „świat” użyjemy małej litery.

 

18.

… „stąd” i „stamtąd” piszemy w ten sposób ze względu na ubezdźwięcznienie w sąsiedztwie z głoską „t”? „Z tąd” i „z tamtąd” to formy niepoprawne.

 

19.

… kropki w datach stawiamy tylko wtedy, kiedy zapisujemy je w całości cyframi arabskimi, np. 01.01.2000

 

20.

… temperaturę podajemy w stopniach tylko w przypadku skali Celsjusza (°C) i Farenheita (°F)? Nie ma czegoś takiego jak stopnie Kelvina, tylko po prostu kelwiny.

 

21.

… według nowych zasad pisowni, „eksmąż” zapiszemy łącznie? Mimo że zmiana ta wprowadzona została kilka lat temu, niektóre słowniki wciąż podają dwojaką pisownię. Niepoprawna będzie natomiast każda forma z literą „x”: exmąż, ex-mąż i ex mąż.

 

22.

... ponieważ przy tworzeniu liczby mnogiej pojawia się oboczność głoski "ą" na "ę", ptaka w którego zamieniło się brzydkie kaczątko nazwiemy "łabędź", a nie "łabądź"?

 

23.

…jeśli na końcu zdania zamykany jest cudzysłów, kropkę stawiamy zawsze po nim?

 

24.

… wszystkie trzy formy liczby mnogiej słowa „chłopak”: „chłopcy”, „chłopaki” i „chłopacy” są poprawne? Warto jednak pamiętać o odpowiedniej formie czasownika. Przykładowo: „chłopaki zdali egzamin” to zapis błędny. Prawidłowe zdania to: „chłopaki zdały egzamin” lub „chłopacy zdali egzamin”.

 

25.

… nazwy województw piszemy małą literą, zarówno pierwszy, jak i drugi człon (np. województwo warmińsko-mazurskie)? W dwuczłonowych nazwach miast oba człony piszemy wielką literą (np. Ruda Śląska).

 

26.

… słowa: „książę”, „cielę”, „imię” czy „plemię”, pomimo wymowy bez nosowości, zawsze piszemy przez „ę”?

 

27.

… nie mówimy „zapoznany” o osobie, z którą się zapoznaliśmy? Tu poprawną formą jest po prostu słowo „poznany”. „Zapoznany” to przestarzałe słowo określające kogoś zapomnianego.

 

28.

… rozdzielna pisownia „z resztą” znaczy „wraz z pozostałymi”, natomiast „zresztą” oznacza „tak poza tym”?

 

29.

… stosując w zdaniu wyrazy wtrącone, czyli takie, bez których wypowiedź też mogłaby istnieć, zawsze wydzielamy je znakami parzystymi: dwoma przecinkami, nawiasami lub dwoma myślnikami? Błędem jest umieszczanie z jednej strony wypowiedzi wtrąconej jednego znaku, a z drugiej innego znaku.

 

30.

… cząstkę „wice” pisze się zawsze łącznie, np. wiceminister, wicemistrz.