Korzystamy z plików cookies w celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania Serwisu oraz jego dalszego rozwoju i promocji zgodnie z treścią Polityki Cookies. Uznajemy, że przeglądając stronę i korzystając z udostępnionych usług, wyrażasz na to zgodę.
FAQ
 

Nie jestem zadowolony z mojego wyniku. Czy mogę go poprawić?

Użytkownik ma 3 podejścia do rozgrywki, w dowolnym terminie gdy trwa Konkurs Online. Dopuszczalne jest zatem poprawienie swoich wyników przed końcem trwania Konkursu Online, w celu osiągniecia lepszego wyniku w Rankingu Indywidualnym. Przy każdym kolejnym podejściu aplikacja losuje nowe akapity dyktanda, a także nowe pytania testowe dla Użytkownika. Nie ma możliwości rozwiązania dwa razy tych samych zadań. W ramach tej edycji Konkursu każdy Użytkownik może przejść rozgrywkę maksymalnie trzy razy, mając szansę na poprawienie swojego wyniku oraz pozycji w Rankingu Indywidualnym.
 

Nie poszło mi w grze online. Czy mogę spróbować swoich sił ponownie, rejestrując się na inny adres e-mail?

Nie. Pojedyncza osoba fizyczna może dokonać skutecznej i pełnej Rejestracji tylko i wyłącznie jednokrotnie. Osoba fizyczna może zatem brać udział w Konkursie tylko i wyłącznie jako jeden określony Uczestnik. Zabronione jest uczestniczenie w Konkursie jako więcej niż jeden Uczestnik.
 

Czy podczas dyktanda mogę posiłkować się wiedzą z Internetu lub książek?

Biorąc udział w grze Użytkownik oświadcza, że przejdzie rozgrywkę używając wyłącznie swojej wiedzy i nie będzie korzystał ze słowników papierowych oraz sieciowych. Każdorazowa próba włączenia innej karty w trakcie rozgrywki będzie przerywała grę i Użytkownik straci jedną z trzech szans na rozgrywkę.
 

Zarejestrowałem konto, ale nie mogę się zalogować. Co teraz?

Aby dokonać pełnej rejestracji, należy kliknąć w odnośnik z potwierdzeniem, który został przesłany na podany adres e-mail. Dopiero po autoryzacji będzie można zalogować się na konto.
 

Mam 20 lat, czy mogę wziąć dział w Konkursie?

Niestety nie. Uczestnikiem Konkursu może być osoba w wieku – określonym na pierwszy dzień Okresu Konkursu – nie starszym niż 19 lat (tj. urodzeni przed 18 września 1998 roku).
 

Nie mam 18 lat, czy mogę wziąć udział w Konkursie?

Użytkownicy niepełnoletni muszą mieć zgodę opiekuna prawnego, jeśli chcą wziąć udział w Konkursie. Dotyczy to również zaproszenia na finał wydarzenia. Do otrzymania nagrody uprawnieni są̨ tylko i wyłącznie prawni przedstawiciele niepełnoletniego zwycięzcy.
 

Skąd będę wiedział, że dostałem się do finału, który odbędzie się w Warszawie?

Wyniki Konkursu w postaci końcowego Rankingu Indywidualnego, zostaną ogłoszone do dnia 17 października 2017 roku na Stronie Konkursowej. Uczestnicy, którym przysługiwać będzie prawo do Nagrody oraz Uczestnicy, którzy uzyskają także prawo do uczestnictwa w Finale Konkursu, otrzymają odrębne powiadomienia o Wynikach Konkursu przesłane drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu, niezwłocznie po ogłoszeniu Wyników Konkursu nie później jednak niż do dnia 17 października 2017 roku.
 

Do kiedy trwa Konkurs?

Konkurs Online odbywać się będzie od dnia 18 września 2017 roku (godz. 00:01) do dnia 15 października 2017 roku (godz. 23:59). Etap finałowy odbędzie się w Warszawie w dniu 28 października 2017 roku.
 

Jakie są etapy Konkursu?

Konkurs podzielony został na dwa etapy. Pierwszym z nich jest Konkurs Online. Aby wziąć w nim udział, należy wykonać odpowiednie zadania na stronie www.oblednedyktando.pl. Drugi etap to wydarzenie finałowe, na które zaprosimy trzystu najlepszych uczestników.
 

Jak będzie wyglądał finał całej zabawy?

300 najlepszych uczestników weźmie udział w wielkim dyktandzie, gdzie będzie szansa zdobyć kolejne nagrody. Wydarzenie finałowe będzie miało charakter pisemnego dyktanda z elementami nawiązującymi do działań w aplikacji — utrudnienia zewnętrzne. Na wydarzeniu finałowym Użytkownicy będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych:
 • do lat 12 (do lat 11 włącznie);
 • od lat 12 (od lat 12 włącznie);
Nagrody zostaną przyznane w obu kategoriach. Uczestnicy będą oceniani przez sześcioosobowe jury.
 
Nagrody zostaną przyznane w obu kategoriach. Uczestnicy będą oceniani przez sześcioosobowe jury wyłonione przez Administratora, w skład którego wejdą Liderzy Opinii, przedstawiciele Administratora, Organizatora, Sponsora Nagród oraz Partnera akcji — Brainly.pl. Serwis Brainly przygotuje także dedykowane zadanie Konkursowe. Na Uczestników czekać będzie również zestaw rozmaitych atrakcji.
 

Czy koszty podróży dla osób zaproszonych na finał zostaną pokryte przez organizatorów?

Organizator nie zwraca kosztów dojazdu na wydarzenie finałowe O!Błędnego Dyktanda. Użytkownik lub niepełnoletni Użytkownik wraz z opiekunem sami pokrywają koszty podróży do Warszawy, które muszą ponieść by móc wziąć udział w finale oraz odebrać Nagrody z pierwszego etapu Konkursu.
 

Jakie nagrody mogę wygrać w pierwszym etapie Konkursu a jakie na wydarzeniu?


Nagrody przyznawane w turze Online O!Błędnego Dyktanda:
 
 • Nagroda Główna: PlayStation 4 PRO
 • Miejsce 2: Deskorolka Manta Smart Balance Viper MSB001
 • Miejsce 3: SmartWatch Samsung SM R3600
 • Miejsca 4-5: SmartPhone Samsung Galaxy J3
 • Miejsca 6: Czytnik Pocket Book Touch 2
 • Miejsca 7-10: Głośnik Huawei White AM08 wraz z Power Bank Plug and Play PP-A48WBL
 • Miejsca 11-50: Zestaw urodzinowy FriXion (edycja limitowana)
 
Nagrody przyznawane podczas wydarzenia w obu kategoriach wiekowych:
 • Nagroda Główna: Dron Yuneac Breeze 4K
 • Miejsce 2: SmartWatch Samsung SM R3600
 • Miejsce 3: Tablet Galaxy Tab E 9,6
 • Miejsca 4-5: SmartPhone Samsung Galaxy J3
 • Miejsca 6-10: Power Bank Plug and Play PP-A48WBL + słuchawki Plug and Play PP-HP-3002
 
Pozostali uczestnicy Finału Konkursu otrzymają zestawy, w skład których każdorazowo wchodzą: kolekcjonerski kubek PILOT/PUKKA, markery Jumbo – Pukka Fun, kołozeszyt Pukka A4 Jotta Confetti, FriXion Ball
 
Nagrody przyznawane dla szkół:
 
Zestaw dla każdej z kategorii wiekowej, na który składa się sto wyprawek szkolnych zawierających:
 
 • Plecak
 • długopis Frixion
 • zeszyt Pukka Flexpad A5
 

Jak mogę odebrać nagrodę?

Na wydarzeniu finałowym lub w przypadku gdy Użytkownik nie może się na nim pojawić, zostaną przesłane pocztą niezwłocznie po otrzymaniu danych kontaktowych, nie wcześniej jednak niż przed dniem 26 października 2017 roku.
 

Nie mogę pojawić się na wydarzeniu finałowym. Czy moja nagroda przepadła?

Nie. Nieobecność na finale Konkursu O!Błędne Dyktando nie jest równoznaczna z niepodjęciem nagrody wygranej w pierwszej turze Konkursu Online. W przypadku Uczestników, którzy – prócz prawa do Nagrody – uzyskali prawo do Uczestnictwa w Finale Konkursu, Nagrody będą wręczane podczas Finału Konkursu. W przypadku nieobecności na Finale Konkursu lub niemożności odebrania narody na Finale Konkursu, nagroda zostanie przesłana pocztą.