promienie

Polityka prywatności

1. W ramach funkcjonowania Aplikacji i Strony Konkursowej Organizator pobiera w sposób automatyczny i przetwarza wyłącznie informacje zawarte w plikach „cookies”.

2. Poprzez pliki „cookies” (nazywane również tzw. „ciasteczkami”) rozumie się, zgodnie z treścią art. 173 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne, dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe), które przechowuje się w urządzeniu końcowym Uczestnika oraz które są użyteczne przy korzystaniu ze Strony Konkursowej i/lub Aplikacji. Co do zasady, wyżej opisane dane są oznaczone unikalnym numerem i dotyczą nazwy strony internetowej, z której pochodzą oraz czasu przechowywania ich na urządzeniu końcowym Uczestnika.

3. Operatorem Aplikacji, zamieszczającym na urządzeniu końcowym Uczestnika pliki „cookies”i uzyskującym do nich dostęp, jest Organizator.

4. Celem wykorzystywania plików „cookies” jest:

- dostosowanie treści zamieszczonych na Stronie Konkursowej i w ramach Aplikacji do preferencji Uczestnika oraz usprawnienie korzystania ze Strony Konkursowej i Aplikacji; w szczególności wskazane wyżej dane informatyczne pozwalają rozpoznać urządzenie Uczestnika i dostosować wyświetlaną Stronę Konkursową i Aplikację (w tym wyświetlane materiały marketingowe) do jego indywidualnych potrzeb;

- usystematyzowanie i opracowanie danych dotyczących potrzeb i sposobu korzystania przez Uczestników z Aplikacji umożliwiające ulepszenie struktury Strony Konkursowej (w tym Google Analytics),

5. Strona Konkursowa wykorzystuje, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies”: „stałe” (persistent cookies) i „sesyjne” (session cookies). „Stałe” dane informatyczne pozostają w Urządzeniu Uczestnika do czasu ich usunięcia przez Uczestnika, z zastrzeżeniem, że parametry plików „cookies” przewidują ostateczną datę ich wygaśnięcia. „Sesyjne” pliki „cookies” mają charakter czasowy i są przechowywane w Urządzeniu Uczestnika do czasu zakończenia korzystania z Aplikacji (tj. do chwili opuszczenia Strony Konkursowej lub wyłączenia oprogramowania – przeglądarki internetowej).

6. Aplikacja wykorzystuje następujące rodzaje danych informatycznych:

- „funkcjonalne” pliki „cookies”, zawierające dane dotyczące personalnych ustawień Uczestnika, w tym zakresie interfejsu, np. dotyczące kraju, regionu pochodzenia Uczestnika, rozmiaru czcionki itp.;

- „wydajnościowe” pliki „cookies”, zawierające dane dotyczące sposobu i wydajności korzystania z Aplikacji;

- „reklamowe” pliki „cookies”, służące przekazywaniu Uczestnikowi informacji handlowych dotyczących usług świadczonych w zakresie Aplikacji;

- „niezbędne” pliki „cookies”, od których pobrania uzależnione jest korzystanie z usług dostępnych na Stronie Konkursowej, np. dane informatyczne wykorzystywane do usług wymagających autoryzacji w ramach Aplikacji;

- pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć dot. autoryzacji dostępu do Aplikacji;

7. Większość przeglądarek internetowych (oprogramowania służącego do korzystania ze stron internetowych) domyślnie dopuszcza zapisywanie plików „cookies” w Urządzeniu. Zmiana ustawień w tym zakresie należy do wyłącznych kompetencji Uczestników i może zostać przez nich dokonana w dowolnym momencie, w szczególności poprzez samoczynną blokadę obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej lub wyświetlenie każdorazowej informacji o ich zamieszczeniu w Urządzeniu. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi wskazanych wyżej danych informatycznych dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

8. Brak wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. III ust. 9 lub jakiekolwiek działanie (lub zaniechanie) Uczestnika zakłócające obsługę plików „cookies” (w tym zastosowanie częściowej lub pełnej blokady stosowania plików „cookies”), uniemożliwiać będzie pełne i skuteczne korzystanie z Aplikacji przez Uczestnika, a tym samym może uniemożliwiać pełny i skuteczny udział Uczestnika w Konkursie.

9. W celu zasięgnięcia obszerniejszych informacji w przedmiocie wskazanych wyżej danych informatycznych należy zapoznać się z treścią sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

PARTNERZY AKCJI